Firma

Zapraszamy do kontaktu
Medix s.c.
Idea powstania firmy MEDiX s.c. zrodziła się w roku 2011 w celu świadczenia najwyższej jakości usług RTG.
Historia
Zależalo nam na lokalizacji w ścisłym centrum miasta. Wybór padł na zabytkową kamienicę przy ul. Augustyna Kośnego.

We wrześniu 2012 roku, po dostosowywaniu obiektu, doborze sprzętu radiologicznego i skompletowaniu zespołu, rozpoczęliśmy działalność usługową. Początkowo nasze funkcjonowanie oparte było o sprzęt do zewnątrzustnego diagnozowania obrazowego KODAK 8000 z przystawką cefalometryczną oraz zestawu do diagnozowania wewnątrzustnego RTG KODAK 2100 i KODAK 5100.

W lipcu 2013 roku udoskonaliliśmy nasze badania o pantomofgraf z cefalometryczną przystawką i możliwością badań tomograficznych KODAK 9000C oraz o skaner do badań wewnątrzustnych KODAK 9300CS pozwalający na wykonywania badań zgryzowych. Od 2019 roku dysponujemy najnowocześniejszym tomografem rentgenowskim CS 9600 16x17 edition.